Vi bistår våre kunder med å bli:

We assist our clients to become:

Sett

Seen

Hørt

Heard

Forstått

Understood

Personlig rådgivning

A trusted advisor

ERFARING

EXPERIENCE

KOMPETANSE

COMPETENCE 

TILLIT

TRUST

 

 

Ole Tom Nomeland er seniorrådgiver og managing partner i AdHoc Management. 

Han er en erfaren rådgiver med bred bakgrunn fra samfunnsliv, media og kommunikasjon. Han har 15 års erfaring som konsulent, med bakgrunn som partner i First House og

byråleder i Gambit Hill + Knowlton Strategies.

 

Nomeland har vært kommunikasjons- og informasjonsdirektør i P4 og Telenor, i tillegg til lang erfaring fra politikk og media. I flere år ledet han aktualitetsmagasinet "17.30" på  P4 - og før det var han næringspolitisk sjef i Bedriftsforbundet.

 

English:

Ole Tom Nomeland is Senior Adviser and Managing Partner at AdHoc Management.

He is an experienced adviser with broad backgrounds from public and corporate affairs, media and communication. He has 15 years of experience as a consultant, with background as partner in First House and as

CEO of Gambit Hill+Knowlton Strategies.

 

Nomeland is a former Communications Director at P4 and Telenor, in addition to long experience from politics and media. For several years he led the news and crossfire magazine "17.30" on Norways largest commercial radio channel. Before that he was the corporate affairs manager in Bedriftsforbundet, the Norwegian Federation for Small and Medium sized Companies. 

 

 

Vi bistår med / Our Services:

Lederkommunikasjon / Management Communications

Samfunns- og myndighetskontakt / Public Affairs

Selskaps/finansiell kommunikasjon / Corporate and Financial Communications

Posisjonering / Positioning

Budskap / Message and Q&As

Krise- og mediehåndtering / Crisis Management and Media Relations

Markedskommunikasjon / Marketing Communications

PR

Strategiprosess / Strategy

Internkommunikasjon / Internal Communications

Endringsledelse / Change Management

Medietrening / Media Training

Talsperson / Spokesperson

Børsinformasjon / Investor Relations

Innholdstjenester / Content Marketing

Employer Branding

Kurs og foredrag / Training and Key Notes

Fasilitering og work shop / Facilitating and Work Shops

 

 

 

 

 

 

Ole Tom Nomeland

Seniorrådgiver | Managing Partner

Mob: +47 90 10 85 90

otn@adhocmanagement.no

linkedin.com/in/otnomeland

 

AdHoc Management AS

Org.nr.: 914 298 857